Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 09/10/2021

        Sáng ngày 8/10, Hội đồng nhân dân thành phố TDM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì buổi lễ có bà Võ Thị Bạch Yến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố.

Hình ảnh tại buổi lễ ký kết

       Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND – UBMTTQ  Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 chương với 18 điều. Trong chương I, quy định mục đích của việc ban hành quy chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp HĐND, UBND và UBMTTQ VN thành phố trong thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mỗi bên khi giải quyết những công việc chung, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền thành phố ngày cành vững mạnh; nguyên tắc phối hợp giữa các bên dựa trên nguyên tắc bình đẳng, chủ động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Đối với chương II, quy định nội dung và phương thức phối hợp công tác, trong đó tập trung về phối hợp tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng các chương trình, kế hoạch tập hợp, huy động, động viên các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, tri thức, cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động xây dựng con người Đất Thủ “Nhân ái, nghĩa tình, ứng xử văn minh”, xây dựng thành phố “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”; về phối hợp thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm phát luật; hỗ trợ tạo điều kiện hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng các phường; về tham gia các kỳ họp, phiên họp của thành phố; về kiến nghị, trả lời kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam thành phố; về việc giới thiệu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố; về phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, thành phố; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và thanh tra, kiểm tra; về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu; tham gia các Ban chỉ đạo và Hội đồng của thành phố; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân; quy định kinh phí hoạt động. Chương III, quy định việc tổ chức thực hiện Quy chế và điều khoản thi hành.

          Thông qua việc ban hành Quy chế phối hợp, nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối và thống nhất hành động, tạo điều kiện để các bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ  theo quy định; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác để HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.

        Hình ảnh tại buổi lễ ký kết

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết