Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố

Ngày 12/05/2022

       Chiều ngày 10/5, Đảng uỷ quân sự thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm (2019-2022) thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố.

Hình ảnh tại Hội nghị

      Qua 03 năm thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố. Cấp uỷ đảng các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, chi bộ, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng công tác của từng cơ quan, đơn vị và từng đảng viên có chuyển biến rõ nét; nội bộ dân chủ, đoàn kết; phẩm chất đạo đức, năng lực công tác được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, trong quá trình thực hiện, cấp uỷ chi bộ luôn tuân thủ các bước tiến hành để triển khai thực hiện như xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới; cấp uỷ tổ chức bồi dưỡng nội dung, phương pháp hoạt động cho các đồng chí được phân công; tổ chức duy trì, mô hình hoạt động và sơ tổng kết rút kinh nghiệm. Hệ thống văn bản thực hiện được cập nhật, duy trì thường xuyên, thống nhất kết quả trong 03 năm qua có 165 lượt cán bộ đảng viên dìu dắt 166 quần chúng và cấp dưới tiến bộ. Đối với mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, cấp uỷ đảng các cấp đã lãnh đạo chặt chẽ việc cụ thể hoá mô hình thành các tiêu chí, tiêu chuẩn và đăng ký phấn đấu hằng năm, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên với phương châm “Thiết thực, hiệu quả, vững chắc”; bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá đúng thực chất kết quả; chủ động, sáng tạo đưa việc thực hiện mô hình trở thành những việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm cấp uỷ và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Lực lượng vũ trang thành phố đã có những chuyển biến, tiến bộ rõ rệt.

      Việc thực hiện các mô hình đã tạo những chuyển biến tiến bộ trong xây dựng chi bộ, kết quả đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hàng năm có 100% chi bộ đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên và đủ tiêu chuẩn là chi bộ “5 tốt”; chuyển biến tiến bộ trong xây dựng đội ngũ đảng viên, thể hiện qua kết quả đánh giá đảng viên hàng năm có từ 97,86% - 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn đảng viên “5 tốt”.

      Hình ảnh tại hội nghị

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề