Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 15 tháng 6 năm 2022

Ngày 17/06/2022


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề