Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"

Ngày 27/06/2022

Link tải tác phẩm tại đây: https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617

Link tải Kế hoạch số 59-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề