Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022

Ngày 29/09/2022

       Sáng ngày 29/9, Đảng ủy Phường Phú Hòa tổ chức hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022.

Hình ảnh tại Hội thi

        Tham dự hội thi gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của 20 chi bộ trực thuộc. Mỗi chi bộ thực hiện 01 mẩu chuyện kể phù hợp với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

      Thông qua hội thi, nhằm để đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần yêu nước, nêu cao tính tự giác học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua việc học tập và làm theo Bác để nhân rộng các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân gắn với việc xây dựng hình ảnh người công dân 5 gương mẫu, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành và tích cực tham gia thực hiện của người dân đối với cuộc vận động nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị trên địa bàn phường.

        Hình ảnh tại Hội thi

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề