Lực lượng vũ trang thành phố Thủ Dầu Một xứng danh bộ đội cụ Hồ- giữ vững sự bình yên cho nhân dân

Ngày 31/01/2023

       Trong cái không khí náo nức, vui tươi của những ngày đầu xuân mới, xuân Qúy Mão 2023, khi người người, nhà nhà vui đón cái Tết cổ truyền của dân tộc trong sự thanh bình, an vui, đó là nhờ một phần công sức của đội ngũ cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố đã ngày đêm quyết tâm bảo vệ và giữ vững tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang thành phố Thủ Dầu Một đã cố gắng xây dựng nhiều mô hình thiết thực, và hiệu quả hơn nữa để phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh hoạt động của lực lượng vũ trang TP.TDM

        Nắm vững quan điểm của Đảng “Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong những  năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo  Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Dầu Một  đã chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đồng bộ và toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

        Qua thực tiễn đã có nhiều sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, tập trung hướng về cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong năm 2022, tình hình thế giới có khá nhiều bất ổn, dẫn đến việc các đơn hàng của các công ty tại Việt Nam bị cắt giảm, đã kéo theo những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Là địa bàn tập turng các khu cụm công nghiệp với nhiều công ty, doanh nghiệp trú đóng, lực lượng vũ trang thành phố Thủ Dầu Một đã chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. 

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của  lực lượng vũ trang, gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh  theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận  quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

        Lực lượng vũ trang thành phố Thủ  Dầu Một đã tích đẩy mạnh việc duy trì, giữ vững kỷ cương, nề nếp, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt 3 khâu đột phá “Tạo chuyển biến vững chắc  về kỷ luật”; Nâng cao chất lượng huấn luyện” và “Quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục  đẩy mạnh  việc  học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng của  lực lượng vũ trang lên một bước cơ bản, vững chắc.

        Lực lượng vũ trang thành phố Thủ Dầu Một  còn chủ động tham gia tích cực, có hiệu quả công tác dân vận khéo, xây dựng địa bàn; công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn, đáp nghĩa. Công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật được chú trọng, đáp ứng tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như trong sẵn sàng chiến đấu. Công tác xây dựng môi trường văn hóa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong những  năm qua đã được đầu tư đúng mức, có những bước cải thiện đáng kể ... Cùng với những kết quả đã đạt được trong công tác  quân sự-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng được cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Điểm nổi bật sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) là các chi bộ  trực thuộc và chi bộ quân sự  các phường  đã phát huy tốt tinh thần dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện Nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”;  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức đảng và đảng viên,  gắn việc thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình và nguyên tắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với danh hiệu bộ đội cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thủ Dầu Một.

       Hình ảnh hoạt động của lực lượng vũ trang TP.TDM


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề