Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 15/03/2023

      Chiều ngày 14/03, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có ông Trần Sĩ Nam – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Hình ảnh tại Hội nghị

      Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp từ Thành phố đến cơ sở; sự hưởng ứng tích cực của cơ quan, đơn vị và nhân dân.

       Xác định trọng tâm mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào là nâng cao chất lượng các danh hiệu Văn hóa, thành phố đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phân công các thành viên phụ trách địa bàn từng phường, kiểm tra, đôn đốc giải quyết những vướng mắc phong trào ở địa phương, vận động Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững, ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Theo đó, thành phố đã tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao. Đến nay, có 06 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng phường đang hoạt động, 118/118 khu phố có địa điểm sinh hoạt văn hóa.

      Trong năm, thành phố đã giải quyết trợ cấp bảo trợ xã hội theo quy định cho 56.732 lượt đối tượng với tổng số tiền 78 tỷ 866 triệu đồng; các tổ chức đoàn thể đã vận động nguồn xã hội hóa tặng quà, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà chữ thập đỏ, nhà nhân ái cho hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… với tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo chưa có thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đi làm tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

      Được biết, thành phố còn gắn Phong trào với Đề án Nâng cao chất lượng cuộc vận động Xây dựng Nếp sống văn hóa- văn minh đô thị, thực hiện tiêu chí “ 3 không, 4 tốt” và hình ảnh Người công dân 5 gương mẫu.

      Với kết quả, trong năm 2022, thành phố có 51.975 hộ /52.430 hộ đạt “Gia đình văn hóa” chiếm tỷ lệ 99%, 118/118 khu phố đạt Khu phố văn hóa, 14/14 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 1.725/1.731 khu nhà trọ đạt “Khu Nhà trọ văn hóa” chiếm tỷ lệ 99,7%; 311/314 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, chiếm tỷ lệ 99.1%

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Sĩ Nam- UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu ban chỉ đạo cần Tăng cường lồng ghép hiệu quả với các phong trào, chương trình liên quan như: Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị, toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, văn hóa công sở và cải cách hành chính; phòng, chống tệ nạn xã hội; sự phối hợp, gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hình thành nhân cách, giá trị đạo đức và văn hóa ứng xử; Phát huy vai trò của các đoàn thể như hội khuyến học, người cao tuổi, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và nhiều tổ chức khác trong cộng đồng trong triển khai thực hiện Phong trào ở cơ sở, gắn với việc xây dựng, hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Tiếp tục Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên để văn hóa thực sự là động lực, đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp luật của cá nhân, cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng xã hội; có biện pháp ngăn chặn các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến xây dựng môi trường văn hóa. Tăng cường xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng; thúc đẩy các nội dung lành mạnh, tích cực, “Thông tin tốt, câu chuyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường mạng…

      Dịp này, UBND thành phố đã trao giấy khen cho 14 tập thể, 25 cá nhân và 14 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022.

      Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề