Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chương trình số 37 ngày 26/01/2022 của Thành ủy Thủ Dầu Một

Ngày 18/05/2023

       Chiều ngày 16/5, bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Thành ủy Thủ Dầu Một Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố Thủ Dầu Một phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng đến nay 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Hình ảnh tại Hội nghị

         Trong thời gian qua, công tác quản lý nguồn nhân lực của thành phố luôn được quan tâm thực hiện, nhất là công tác tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm của thành phố; việc tuyển dụng luôn đảm bảo đúng quy định về điều kiện tiêu chuẩn, được Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thỏa thuận trước khi tuyển dụng chính thức vào ngạch đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã chủ động, cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu trong triển khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn; trong thời gian qua, chất lượng nguồn nhân lực thành phố từng bước được nâng lên, công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức luôn gắn với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ; ưu tiên tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đại học trở lên, phù hợp với đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Theo đó, thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn chức danh lãnh đạo gắn với qui hoạch cán bộ được 251 lượt người; đã chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung ngắn hạn do tỉnh và ngành dọc cấp trên tổ chức; 100% đơn vị, cơ sở giáo dục có Trang thông tin điện tử tích hợp; 100% các đơn vị có sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản trị nhà trường; 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục đều đảm bảo các nội dung sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành; đối với nhân lực bác sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố bao gồm cả hệ thống công lập và tư nhân đạt tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân là 10.49 bác sĩ /vạn dân; giới thiệu, tạo việc làm cho 12.600 người lao động, đạt 42% chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2021-2025; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2022 đạt 82%/85% chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2021-2025;...

        Trong thời gian tới, thành phố TDM tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các mục tiêu, định hướng phát triển nguồn nhân lực đã nêu trong Chương trình số 37; triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh và ban hành các đề án, dự án và các chính sách có liên quan để thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố; sử dụng cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc của tỉnh để thu hút, tuyển dụng vào làm việc các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước tạo điều kiện cho xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố; hướng dẫn triển khai bệnh án điện tử và việc thực hiện hệ thống khám chữa bệnh từ xa qua nền tảng Telehealth…


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề