TP. Thủ Dầu Một tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số CCHC trên địa bàn năm 2022

Ngày 29/05/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

        Chiều ngày 26/5, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số CCHC trên địa bàn năm 2022. Bà Nguyễn Thu Cúc- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì hội nghị.

Hình ảnh tại Hội nghị

        Theo đánh giá xếp loại của tỉnh Bình Dương, trong năm 2022, chỉ số CCHC của thành phố đạt 96,89%, xếp loại xuất sắc, tăng 0,21% so với năm 2021. Thành phố tiếp tục giữ xếp hạng nhất về chỉ số CCHC cấp huyện và là đơn vị 9 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số CCHC trong 9 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, tất cả các nhiệm vụ trong lĩnh vực CCHC như chỉ đạo, điều hành CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức… đều đạt điểm số tối đa. Với kết quả chỉ số CCHC năm 2022, thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục đảm bảo sự ổn định qua các năm trong công tác CCHC, số điểm đều tăng so với năm trước. Bên cạnh đó, thành phố còn có 13/14 phường xếp loại đánh giá chỉ số CCHC đạt xuất sắc, 01 phường xếp loại tốt, trong đó có 10/14 phường đứng vị trí cao nhất so với các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh.

       Nhìn chung, công tác CCHC của thành phố và các phường có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2021, nhiều phường vẫn tiếp tục giữ thứ hạng cao, có số điểm tăng vượt bậc. Kết quả chỉ số CCHC đã phản ánh kết quả chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác CCHC, trong đó, có vai trò, quyết tâm chính trị của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố, đồng thời, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, các ngành, địa phương các cấp luôn xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong quản lý, điều hành. Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương luôn được đặt lên hàng đầu. Qua đó, hiệu quả công tác CCHC tiếp tục được nâng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn thành phố.

         Hội nghị cũng nêu lên một số giải pháp, phương hướng thực hiện chỉ số CCHC trong thời gian tới, tổ chức rà soát, phân tích và đánh giá rút kinh nghiệm về quá trình triển khai trong từng lĩnh vực, tiêu chí thành phần của năm 2022, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, ban hành các biện pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả CCHC, tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu ở địa phương, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng, nhân rộng các mô hình sáng kiến trong CCHC, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới căn bản phương thức làm việc của cơ quan nhà nước, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện CCHC, hướng đến mục đích lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, coi trọng đến mức độ hài lòng của người dân, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngày càng tốt hơn.

         Dịp này, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã trao khen thưởng cho 23 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất trong công tác CCHC năm 2022.

         Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề