Phường Hiệp Thành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 30/05/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

       Sáng ngày 30/5, đảng bộ phường Hiệp Thành đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Minh Thiện- UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT, chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Minh- Bí thư đảng ủy phường.

Hình ảnh tại Hội nghị

      Theo đó, việc thực hiện học tập và làm theo Bác tại phường Hiệp Thành ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, đã trở thành ý thức tự giác, tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tổ chức, triển khai, quán triệt và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hàng năm được đảng bộ địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia học tập nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và số lượng. Nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện phù hợp với chuyên đề hàng năm bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện nêu gương theo quy định của Trung ương gắn với học tập và làm theo Bác đã tác động tích cực đến sự rèn luyện, giữ gìn phong cách, đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng viên. Đồng thời gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII làm chuyển biến tích cực trong tinh thần, trách nhiệm, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Việc thực hiện chuyên đề hàng năm cũng đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tập trung tuyên truyền, mạnh mẽ những nội dung thiết thực sát với tình hình thực tế và có giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan luôn được các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm thực hiện, đã tổ chức tuyên truyền được 109 cuộc với 11.093 người dự.

       Song song đó, đảng bộ phường đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ban ngành, đoàn thể phường, các chi bộ trực thuộc phát huy được vai trò chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc; các mô hình đăng ký làm theo Bác ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực và hiệu quả hơn; Đơn cử như Mô hình “Tiết kiệm cá nhân, tiếp bước cho trẻ đến trường” của chi bộ khu phố 6, Mô hình “Treo ảnh Bác” của chi bộ khu phố 8, mô hình “Nhật ký viết về Bác”, mô hình “Góc thư viên học tập về Bác”, mô hình “Mỗi đảng viên thực hiện công tác thi đua với tinh thần trách nhiệm, thi đua là yêu trường mến lớp, có yêu trường mến lớp thì phải thi đua”…

       Trong 3 năm qua, các phong trào thi đua trong học tập và làm theo Bác ở phường Hiệp Thành đã ngày càng chất lượng và đi vào chiều sâu; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ chi bộ hàng tháng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên phấn đấu nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

        Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề