Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức kỳ thi chức danh Trưởng phòng Tư pháp thành phố

Ngày 15/11/2023

  Chiều ngày 14/11, bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một- đã chủ trì kỳ thi chức danh Trưởng phòng Tư pháp thành phố.

Hình ảnh tại Kỳ thi

          Tham dự kỳ thi có 02 thí sinh gồm ông Đoàn Đình Hữu và bà Nguyễn Thị Hồng Kim, 02 thí sinh hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố. Trong kỳ thi này, các thí sinh trình bày đề án “Thực trạng và giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, từ thực tiễn thành phố Thủ Dầu Một” và trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển. Việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý góp phần phát hiện, trọng dụng những người có đức, có tài, có phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm vào công tác và đóng góp cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị trên địa bản. Bên cạnh đó, việc thi tuyển sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và tuyển chọn được người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

       Hình ảnh tại Kỳ thi


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề