Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - CTCP

Ngày 21/02/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Phòng khám đa khoa Khu tái định cư Hòa Lợi"

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Phòng khám đa khoa Khu tái định cư Hòa Lợi" của Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - CTCP, cụ thể:

Tên dự án: Phòng khám đa khoa Khu tái định cư Hòa Lợi

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - CTCP

Địa chỉ trụ sở: Khu Tái định cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Khu Tái định cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề