Thành phố Thủ Dầu Một khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên đợt 1/2024

Ngày 12/03/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

        Sáng ngày 11/03, Trung tâm Chính trị thành phố Thủ Dầu Một tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên đợt 1/2024 cho 120 cho đoàn viên, hội viên ưu tú tại các Chi, Đảng bộ và đảng viên là công nhân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Tham dự có ông Lê Thanh Long – UVTV Thành ủy – Trưởng Ban tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; ông Nguyễn Hữu Thạnh – UVTV Thành ủy - Trưởng Ban Tổ chức.

Hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng
 

     Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung như Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…
      Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cung cấp kiến thức về Đảng thức cho  học viên, từ đó góp phần xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, giúp học viên có nhận thức đúng đắn, miền tin sâu sắc vào Đảng, Bác Hồ và các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước. Qua đó, học viên sẽ không ngừng cố gắng phấn đấu, rèn luyện để cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình góp phần xây dựng quê hương, đất nước nói chúng và xây dựng thành phố Thủ Dầu Một ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, nghĩa tình.
 

       Hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề