Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 03/04/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

       Ngày 31/3, phường Phú Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024.

Hình ảnh tại Hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên triển khai chuyên đề năm 2024 những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách chính trị, luôn xem trọng, đề cao quyền lực, sức mạnh và vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết để “ý đảng hợp lòng dân”; Quan điểm và sự vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết để “ý đảng hợp lòng dân”; Quá trình vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy và của các chi bộ; Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết để “ý đảng hợp lòng dân”gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Hội nghị Trung ương (khóa XIII);..
     Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giúp quán triệt, vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thực tiễn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

      Hình ảnh tại Hội nghị


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề