Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

       Sáng ngày 9/5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh thành phố Thủ Dầu Một khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2024. Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí là cán bộ công chức, chuyên viên, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cấp ủy đảng, cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn thanh niên các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, Giáo viên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, Bí thư, Phó bí thư khu phố, đại biểu Hội đồng nhân dân 14 phường.

Hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng
 

       Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu được triển khai các nội dung quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước, dân tộc, tôn giáo, phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; những nội dung cơ bản của các Luật quốc Phòng, An ninh mạng; Dân quân tự vệ…
      Thông qua đó, nhằm bồi dưỡng những kiến thức, cập nhật thông tin mới về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức thuộc đối tượng 4, qua đó nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng và an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm cơ sở vận dụng tham mưu, tổ chức thực hiện trên từng cương vị, chức trách được giao, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.
 

       Hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề