Thành phố Thủ Dầu Một tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra kiểm tra CCHC, chuyển đổi số, đề án 06, xây dựng thành phố thông minh

Ngày 18/06/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Sáng ngày 12/6, Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương- làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra đối với UBND thành phố về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và thành phố thông minh trong 06 đầu năm 2024. Dự và tiếp đoàn có bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra
 

        Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, thành phố thông minh và thực hiện tốt Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành 766. Triển khai chia sẻ và khai thác hiệu quả một số Cơ sở dữ liệu hiện có và ứng dụng dùng chung cho tất cả các phòng ban, UBND các phường trên địa bàn thành phố, đưa vào vận hành trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC Thủ Dầu Một. Qua đó cung cấp thông tin, thu thập làm phong phú dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền địa phương giúp lãnh đạo địa phương có cái nhìn tổng thể, chính xác trong chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả. Triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đã đạt nhiều chỉ tiêu và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng đã đề ra, nổi bật là cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn phần cho người dân và doanh nghiệp, bước đầu đã mang lại một số kết quả thiết thực, góp phần thực hiện cải cách hành chính, tạo sự công khai, minh bạch và hài lòng cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Theo đó, thành phố đã tiếp nhận 6.779 hồ sơ; giải quyết được 6.030 hồ sơ, hồ sơ giải quyết trước hạn 6.029/6.030 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; tiếp nhận và giải quyết trên cổng dịch vụ công quốc gia 4.411 hồ sơ chứng thực điện tử; bộ phận một cửa 14 phường tiếp nhận 77.544 hồ sơ; thành lập 118 Tổ công nghệ số cộng đồng với 649 thành viên… Đối với thực hiện Đề án 06, thành phố đang tập trung hoàn thành tiến độ cập nhật thông tin Người lao động vào hệ thống CSDLQG về dân cư, quan tâm làm sạch dữ liệu. Thực hiện có hiệu quả các mô hình của đề án, thành phố đã có kế hoạch xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố năm 2024, trong đó tập trung triển khai các ứng dụng thông minh trên các lĩnh vực Tài nguyên môi trường, quản lý lao động việc làm, quản lý đô thị, giáo dục, y tế, ATGT-ANTT; đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…
        Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã có một số ý kiến như việc triển khai xây dựng thành phố thông minh và truyền thông về thành phố thông minh; biện pháp xử lý thông tin phản ánh của người dân qua tổng đài 1022; quan tâm thực hiện các giải pháp truyền thanh thông minh trên địa bàn; giải pháp giải quyết hồ sơ trễ hẹn trong đăng ký đất đai trên địa bàn; khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành về chỉ số cải cách hành chính; khó khăn trong công tác thu thập dữ liệu dân cư; công tác triển khai các mô hình điểm và hiệu quả của các mô hình; tiến độ thực hiện việc xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn; giải pháp nâng cao việc thanh toán trực tuyến; biện pháp xây dựng kho dữ liệu dùng chung;…
 

       Hình ảnh tại buổi kiểm tra


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề