Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 4/2021

Ngày 29/04/2021

       Sáng ngày 28/4, ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 4/2021. Dự và chủ trì điểm cầu tại thành phố TDM có bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thành phố; cùng dự có ông Lê Thanh Toàn – Thành ủy viên – Phó chủ tịch UBND thành phố, trưởng các cơ quan ban ngành thành phố và lãnh đạo 14 phường.

Quang cảnh Hội nghị

        Tại phiên họp trực tuyến đã thông qua và góp ý cho báo cáo chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 năm 2021; xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu đồn quản lý và sử dụng phí dịch vụ trong vùng trông cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh; ban hành nội dung đề án thành lập đội cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh.  Đồng thời góp ý dự thảo chương trình làm việc tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu và quản lý phí sử dụng khai thác sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

      Hình ảnh tại Hội nghị

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết