KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG SÁCH XANH TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2022

Ngày 03/06/2022

          Tổ chức đánh giá và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương được thực hiện nhằm tuyên dương, khen thưởng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thực hiện chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đồng thời, việc đánh giá và xây dựng Sách Xanh nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, lan tỏa và vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn cải tiến và chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường.

 Lễ công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương cho các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Nguồn: Internet)

         Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 2525/KH-UBND về việc tổ chức đánh giá và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022, trong đó đưa ra đối tượng, các điều kiện và tiêu chí đánh giá để xây dựng Sách Xanh như sau:

         Đối tượng đánh giá: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là cơ sở).

         Điều kiện và tiêu chí đánh giá để xây dựng Sách Xanh: để được đưa vào danh sách đánh giá Sách Xanh, cơ sở phải đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện: Có Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các văn bản tương đương theo quy định tại Khoản 2 Điều 171 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đã thực hiện các công trình, biện pháp xử lý chất thải theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt và đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận; không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước hoặc không bị cộng đồng nơi đặt Nhà máy phản ánh về công tác bảo vệ môi trường hoặc có phản ánh nhưng qua xác minh phản ánh này là không đúng trong thời gian ít nhất là 02 năm tính từ thời điểm đánh giá trở về trước.

        Quyền lợi: các cơ sở được công nhận Sách Xanh sẽ được nhận Bằng khen “Cơ sở thực hiện tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, biểu trưng của Sách Xanh đồng thời sử dụng Sách Xanh để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cho sản phẩm, thương hiệu của cơ sở.

         Trách nhiệm: các cơ sở được công nhận Sách Xanh phải thường xuyên duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, vận động, kêu gọi lan toả các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở mình đến các doanh nghiệp trong cộng đồng, trong các Hiệp hội để nâng cao công tác bảo vệ môi trường của tỉnh và không được tham gia đóng góp kinh phí cho hoạt động xét duyệt Sách Xanh

        Với các tiếp cận này các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi sẽ được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao từ đó uy tín của các doanh nghiệp được quảng bá và nâng cao uy tín giúp các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, hội nhập tốt hơn cùng thị trường thế giới và khẳng định thương hiệu với người tiêu dùng, các doanh nghiệp khác.

         Thời gian tham dự: tháng 6 năm 2022.

       Để đăng ký tham gia Sách Xanh năm 2022, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ tự thực hiện đối chiếu các tiêu chí trong nội dung Kế hoạch số 2525/KH-UBND ngày 27/5/2022 UBND tỉnh Bình Dương và gửi về Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương qua đường bưu điện hoặc gửi mail về địa chỉ thamdinhbd@gmail.com hoặc gửi thông tin về phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một để tổng hợp, đề xuất.

         Nội dung phiếu đăng ký tham gia Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022 cần nêu cụ thể: tên doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề sản xuất, số điện thoại và tên người liên hệ.

         Các doanh nghiệp nghiên cứu chi tiết Kế hoạch tại đây.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề