Công bố điều chỉnh cục quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Phú Cường tại vị trí Trụ sở Liên Đoàn Lao động cũ (ô đất KP 1 DVCC)

Ngày 26/05/2021

Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết