Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Phú Thọ (Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương), thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Ngày 07/07/2022

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phú Thọ (Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương), thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, với những nội dung cụ thể như sau:

* Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Điều chỉnh tăng diện tích lô đất có ký hiệu GD – 10 lên 1,75 ha (điều chỉnh tăng diện tích 0,46ha); chức năng sử dụng đất: đất giáo dục; Mật độ xây dựng: 40%; tầng cao xây dựng: 04 tầng.

- Điều chỉnh giảm diện tích của 2 lô đất có ký kiệu N-CT-38 và DA-4, cụ thể như sau: Lô đất có ký hiệu N–CT–38 có diện tích 3,0 ha chức năng sử dụng đất: đất ở cải tạo; mật độ xây dựng: 90%; tầng cao xây dựng: 04 tầng; dân số: 480 người; điều chỉnh giảm diện tích lô đất DA – 4 có diện tích 28,77 ha.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề