Công khai hồ sơ Giấy phép môi trường


Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Nguyễn Quang Huy Ngày 20/09/2023

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở “Nhà máy sản xuất túi giấy, hộp giấy công suất 10.000.000 sản phẩm/năm”.


Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Transart Graphics Việt Nam Ngày 08/08/2023

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của cơ sở "Nhà máy gia công sản xuất các loại giấy decal, nhãn dán 200.000 bộ sản phẩm/năm (tương đương 15 tấn sản phẩm/năm) "Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Xin Ye Coating Ngày 04/08/2023

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Xin Ye Coating


Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Chi nhánh Công ty TNHH SX KD Nguyên Phát Ngày 04/08/2023

Công khai nội dung báo cáo đề xuất củaChi nhánh Công ty TNHH SX KD Nguyên Phát


Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Fischer Asia Ngày 04/08/2023

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT của  Công ty TNHH Fischer Asia


Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH DV TM Thiên Hồng Ngày 04/08/2023

Công khai Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH DV TM Thiên Hồng

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MTV GER VIỆT NAM Ngày 04/08/2023

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MTV GER VIỆT NAM


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI TÍN Ngày 04/08/2023

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở “Phòng khám đa khoa Đại Tín” .


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH PRECIOUS GARMENTS (VIỆT NAM) Ngày 04/08/2023

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH PRECIOUS GARMENTS (VIỆT NAM)


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH CERUBO Ngày 04/08/2023

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở “Nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ gia dụng công suất 200.000 sản phẩm/năm”.


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MTV FURNITURE SHANGPIN Ngày 04/08/2023

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MTV FURNITURE SHANGPINBÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH BAO BÌ THÙNG CARTON VALZEN Ngày 21/03/2023

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH BAO BÌ THÙNG CARTON VALZEN


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH SML VIỆT NAM Ngày 21/03/2023

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH SML VIỆT NAMXem thêm